Deep England

Sommeren er til for å glede seg til høstens albumutgivelser, og det albumet jeg nok gleder meg aller mest til i høst, er Gazelle Twins Pastoral. Et par sanger har blitt sluppet allerede – 'Hobby Horse' og 'Deep England'.

Sistnevnte sangtittel bærer bud om den politiske retningen som Pastoral trolig vil anta. Deep England, et begrep som opprinnelig ble lansert av akademikeren Patrick Wright i 2001, har nå kommet til å betegne den formen for angstbitersk nostalgi som fikk en del til å stemme Leave i 2016. Patrick Wright har siden bygget videre på Deep England-tanken og brukt begrepet "The English Fix" for å utforske Brexit-strømningene i landet

Gazelle Twin må uten tvil kjenne til Patrick Wrights tankegang, og tekstlinjer som My cul-de-sac /My England byr på hint om det politiske ståstedet bak albumet. Flere av de andre sangtitlene, som 'Better In My Day', 'Glory', 'Tea Rooms' og 'Over the Hills' er med på å forsterke inntrykket av at Pastoral vil vise seg å være et satirisk verk med brodd mot Brexit-England.

 Den første singelen som ble sluppet, 'Hobby Horse', ligger nærmere uttrykksformen som preget det forrige Gazelle Twin-albumet, Unflesh (2014). Det er en hamrende, repetetiv, stakkato sang hvor stemmen til sangeren både er forvridd og manipulert, og hvor en solid dose body horror også er fremtredende.

My eyes are stinging / My ears are ringing / My hands are tied and I can’t get out of here / My thighs are chafing / My back is breaking / My feet are stuck I want to get the fuck out of here NOW / Get on your hobby horse / Get on your hobby horse / Get on your hobby horse / And get out of here / Their tongues are licking / Their noses sniffing / Pack on the loose but I can’t let them in here / My fears are growing / My wounds are showing / My time is up I want to get the fuck out of here NOW.

Jeg gleder meg til albumslipp!

 
IMG_5150.JPG